Jak se chovat při požáru

 • snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se jej uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek...
 • nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")
 • vyhledejte únikovou cestu
 • snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům
 • při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)
 • operátor vám může podat základní informace "co dělat"
 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

 • zachovejte klid
 • uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, ...)
 • snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.
 • otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 • v případě silného zakouření si lehněte na zem
 • ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr
 • snažte se dýchat klidně a zhluboka

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.