P-Sklad Milotice + foto

01.12.2013 15:06

Jednotka vyjela k požáru skladu do podniku Gigant v Miltoticích. Vzhledem k rozsahu objektu byl automaticky vyhlášen II.stupeň PP. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o hoření v mezistropním prostoru. Celý objekt byl odpojen od elektrické energie. Střecha byla pomocí MŘP a MRP rozebrána a následně bylo ohnisko prolito jedním "C" proudem. Při zásahu bylo evakuováno 36 selat a 3 svině. Lokalizace byla nahlášena v 15:55 a likvidace v 16:12.

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.